18 April 2009

in het kader van de slotmanifestatie Amsterdam Wereldboekenstad in de Tolhuistuin, Amsterdam Noord.

Met opperspreekstalmeester Thieu Besselink en als gasten Joris Luyendijk, Ton Venhoeven en Hans van Houwelingen.

Over de grenzen van vrijheid

“Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid”
(Tractatus theologico-politicus 20.6)

“The purpose of politics, after all, is freedom” Freedom to do what?

Spinoza was een ‘maverick’, iemand die zijn eigen weg ging ondanks een samenleving die hem heeft verbannen om zijn afkomst en ideeën.
Hij is het voorbeeld van een denker aan het begin van een nieuwe tijd, en net als Spinoza staan wij aan de vooravond van een nieuwe tijd. Wat wij nodig hebben is niet zozeer de politiek die ons de vrijheid geeft te doen wat ons te doen staat. In plaats daarvan is het tijd om de vrijheid en verantwoordelijkheid nemen om als pioniers van de nieuwe economie een sociale cultuur te verbinden met politiek en economie. Want omdat de politiek zoals wij hem kennen zijn failliet moet bekennen, creëert in feite de invulling van onze vrijheid de nieuwe politiek.”  Thieu Besselink.

In deze reeks confronteerd Castrum Peregrini kunstenaars, dichters en essayisten met het vrijheidsbegrip van Baruch de Spinoza en vraagt hun daarop te reageren.

Door de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel staan de gedachten van deze 17de eeuwse denker, die als één van de eersten pleitte voor een volledige scheiding van staat en religie, weer in de volle belangstelling.

U wordt uitgenodigd om kennis te maken met originele, luchthartige, diepzinnige maar altijd onderhoudende reacties op het werk en leven van een medeburger, op wie nog steeds een officiële ban rust.

Iedere avond kent een eigen opperspreekstalmeester. Die kiest een fragment van Spinoza en drie bijdragers (uit verschillende disciplines) die de opdracht krijgen om naar aanleiding van het gekozen fragment een bijdrage te bedenken. De opperspreekstalmeester geeft zelf een inspirerend statement over zijn/haar motivatie, nodigt de gasten uit hun statement te geven en gaat na afloop met het podium en het publiek in gesprek.

De eerste avond vond plaats op 13 februari 2009
Opperspreekstalmeester: Chris Keulemans
Missed the evening? Catch up here!

De tweede avond vond plaats op 19 maart 2009
Opperspreekstalmeester: Machiel Keestra
Missed the evening? Catch up here!

afbeelding20kleur1In samenwerking met Goethe Institut Amsterdam en Amsterdam Wereldboekenstad

De Spinoza redux wordt mogelijk gemaakt met hulp van het LIRAfonds.