About

– scroll down for English –

Een plek waar kunst, onderzoek en dialoog samenkomen

De stichting H401 is een particuliere stichting gevestigd in de gebouwen aan de Herengracht van wijlen kunstenares Gisèle d’Ailly.

H401 is een plek waar onderzoek, kunst en dialoog samenkomen om het fenomeen mens, met al zijn/haar tegenstrijdigheden onderzoekend te omcirkelen. Daarbij staat de vraag centraal hoe we als maatschappij, organisaties en individuen met gelaagde verledens met het heden en de toekomst willen omgaan. Dit doen we als vanouds in samenwerking met partnerinstellingen uit binnen- en buitenland en met kunstenaars, denkers en wetenschappers. Naast academisch en artistiek is er ook performatief en participatief onderzoek waarbij residenties, tentoonstellingen, evenementen, denktanks en publicaties hand in hand gaan.

Tot voor kort werd de Herengracht 401 geassocieerd met een heroïsch verleden, waarbij het Kwade van buitenaf kwam. Gezien de recente opheldering over het misbruik dat in het verleden plaatsvond, blijkt het Goede en het Kwade de beide zijden van dezelfde medaille te zijn geweest. De stichting wil de weerslag dat dit universeel menselijke aspect heeft op huidige culturele, politieke en maatschappelijke realiteiten verder onderzoeken. Dit nieuwe onderzoeksterrein is relevant voor het tijdsgewricht waarin we leven, waarin zwart/wit denken en polarisatie de boventoon voeren. Het pand Herengracht 401 verbindt op die manier het verleden, heden en toekomst op een kritische manier met elkaar. De nieuwe naam, die vanaf 1 september 2019 is ingevoerd, doet recht aan de huidige activiteiten en de nieuwe betekenis die de gebouwen aan de Herengracht inmiddels hebben gekregen. Het huis als plek voor vrije geesten en het concept van gastvrijheid zijn onze motivatie.

.

About

.
A place where art, research and dialogue come together

H401 is a private foundation located in the Herengracht building of late artist Gisèle d’Ailly.

It is a place where research, art and dialogue come together to investigate the human condition with all its contradictions. The central question is how we as a society, organizations and individuals with layered pasts want to deal with the present and the future. We do this in collaboration with local and international partner institutions, with artists, thinkers, scholars and scientists. Academic and artistic research at H401 goes hand in hand with performative and participatory research,- with residences, exhibitions, events, think tanks and publications. 

Until recently, Herengracht 401 was associated with a heroic past, with evil coming from outside. In view of the recent insights in the abuse that took place in the past, it appears that good and evil have both been sides of the same coin. H401 wants to further investigate the impact that this universally human aspect has on current cultural, political and social realities. This new field of research is relevant to the era in which we live, in which black and white thinking and polarization predominate. The Herengracht 401 building thus connects the past, present and future in a critical way. The new name, introduced from 1 September 2019, does justice to the current activities and the new meaning that the building on the Herengracht have now acquired. The house as a place for free spirits and the concept of hospitality are our motivation..

H401 is delighted to announce that the ICOM committee DEMHIST has added the Herengracht 401/House of Gisèle to its network of members. DEMHIST is an abbreviation of the French term “demeures historiques” (historical houses). This specific ICOM International Committee devotes its attention to the conservation and management of house museums. In particular, it aims at developing standards for the conservation, restoration and security of house museums and at the same time it strives to foster communication between professionals and visitors of the house museums.

H401 has also become a member of The International Committee of Memorial and Human Rights Museums (ICMEMOHRI). ICMEMOHRI strives to build a responsible memory of the past and strengthen the cultural cooperation among the institutions adopting knowledge in the interest of peace. This ICOM branch commemorates victims of State, socially determined and ideologically motivated crimes. The institution involved is then often the historical sites where crimes were perpetrated or they are places chosen by the survivors for the commemoration..

.

More about the ambiguous history of the place:

Please follow this link to read more about the possibilities of support for victims of sexual abuse in the past of Castrum Peregrini.

.

 
Organisational structure

.
Board of Directors
Michael Defuster (executive manager), Frans Damman (marketing), Lars Ebert (programme)

Staff
Sally Mometti (administration), Micol Manunta (projects)

From left to right: Rosemarie Buikema, Aleida Assmann, Ulla Langkau-AlexSupervisory Board
Jan Rozenbroek (chair), Erik Somers, Romy Roelofsen, Joshua Dijksman

Board of Recommendation
Avrum Burg (chair), Marjan Schwegman, Ronny Naftaniel, Maya Meijer Bergmans, Eric Fischer

Scientific Council
Ernst van Alphen, Aleida Assmann, Rosemarie Buikema, Ulla Langkau-Alex

H401 heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Lees hier meer.

 

3D view of the last studio of Gisèle before it was archived:
Atelier van Gisele d’Ailly van Waterschoot van der Gracht – 22 oktober 2015 (ariederuiter.nl)

Privacy verklaring Erfgoedstichting Huis van Gisèle