Spinoza redux!

Spinoza is een Filosoof uit de 17de eeuw. Redux is een bijvoeglijk naamwoord uit het Latijn dat “terugbrengend” of “terugkomend” betekent. De term wordt in de filmindustrie gebruikt om een nieuwe versie van een bestaande film aan te duiden.

In een reeks van drie avonden zal Castrum Peregrini kunstenaars, dichters en essayisten confronteren met het vrijheidsbegrip van Baruch de Spinoza en hun vragen daarop te reageren. Door de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel en de bijbehorende spanningen staan de gedachten van deze 17de eeuwse denker, die als één van de eersten pleitte voor een volledige scheiding van staat en religie, weer in de volle belangstelling.

Het publiek wordt uitgenodigd om kennis te maken met originele, luchthartige, diepzinnige maar altijd onderhoudende reacties op het werk en leven van een medeburger, op wie nog steeds een officiële ban rust.

Waarom?

Spinoza is een van de iconen van Amsterdam Wereldboekenstad en beleeft op dit ogenblik een comeback in de openbare opinie. Zijn denkbeelden over tolerantie en godsdienstvrijheid worden volop gebruikt in het huidige debat over immigratie en staan centraal in het Europees Grundtvig Project JETE – Jewish Education Tradition in Europe. Een allochtoon die vrijheid van meningsuiting predikt, die geloof in de rede boven geloof in welke god dan ook stelt en bescheiden en zorgvuldig redenerend de tolerantie verdedigt. Zo’n allochtoon, daar lijkt Nederland met smart op te wachten. Geen wonder dat Baruch de Spinoza, de zeventiende-eeuwse Amsterdamse filosoof, op dit moment steeds populairder wordt. Baruch de Spinoza werd op 24 november 1632 geboren in het hartje van Amsterdam. Zijn ouders waren Portugees-Joodse immigranten. Hij was een allochtoon van de tweede generatie en integreerde bijzonder goed, om in moderne termen te spreken. Zo goed dat hij uit de Amsterdamse Joodse gemeenschap verbannen werd.

Castrum Peregrini staat voor de waarden vrijheid, vriendschap en cultuur. De stichting gelooft dat elk generatie deze waarden opnieuw moet definiëren en wil het discours hierover bevorderen. Gezien de algehele ‘celebration of freedom’ die in de naam van Spinoza gevoerd wordt, lijkt de behoefte groot om de houding van Spinoza te zoeken in hedendaagse levenslopen en oeuvres en zo aanschouwelijk te maken wat er nog actueel is van deze filosoof. Wat voor spinoziaanse levenlopen zijn er vandaag te vinden en welke inspirerende oeuvres (cross disciplinair) zijn er te vinden? En nog veel belangrijker: hoe kan zulk een werk in gesprek toegankelijk gemaakt worden voor het publiek?

 

Heb je interesse? Lees meer en meldt je vooral aan (mail@castrumperegrini.nl), want de aantal zitplaatsen is beperkt.

 

DEF flag-logoeac-LLP_ENThis series of lectures is part of the European Learning Partnership JETE (Jewish Education Traditions in Europe)