Burning Diary: An Architect’s Exile

Vrijdag 17, Zaterdag 18 en Zondag 19 Juni 2016

Opening met toespraak van Frank van Vree, decaan UvA zaterdag 18 juni, 14 uur.
Open  Vrijdag 17, Zaterdag 18 en Zondag 19 Juni, 14.00 – 18.00 uur.
 Burning Diary 18 en 19 JuneStudenten van het Honours Programma van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam presenteren op 18 en 19 juni 2016 in Castrum Peregrini het Burning Diary van de architect Miloš Bobić.

Bobić hield gedurende vijfentwintig jaar een getekend dagboek bij. De architect en stedebouwkundige, die in 1992 als balling in Amsterdam kwam wonen, gedesillusioneerd door de verharding van het maatschappelijke debat in zijn geboortestad Belgrado, tekende op luciferdoosjes, in totaal ongeveer achttienhonderd stuks, de weerslag van een leven tussen de steden Belgrado en Amsterdam. De tekeningen tonen alledaagse indrukken, ontwerpen voor gebouwen, en ook politieke overpeinzingen, over het conflict in Joegoslavië, over het leven van een balling, over het universele karakter van stedelijkheid. Het is inmiddels meer dan vijftien jaar geleden dat dit uitzonderlijke werk in Amsterdam is geëxposeerd.

In hun presentaties gaan de studenten op zoek naar manieren om het getekende dagboek van Bobić te contextualiseren en actualiseren. Ze onderzoeken het werk van Bobić in het licht van de ‘grensintellectueel’ (Edward Said), of: hoe de architect, stedenbouwkundige, denker en kosmopolitisch burger het aanzicht van zijn oude en zijn nieuwe leefomgeving wezenlijk beinvloedde.

Friday 17, Saturday 18 and Sunday 19 June 2016

Vernissage with Frank van Vree, dean UvA , Saturday 18 June, 14 hrs.
Friday 17 June, Saturday 18 June and Sunday 19 juni open from 14.00-18.00.

Students of the Honours Programme of the Faculty of Humanities of the University of Amsterdam present Burning Diary by architect Miloš Bobić in Castrum Peregrini on 17, 18 and 19 June.

For twenty five years Bobić kept a written diary. The architect and urbanist, who came as an exile to Amsterdam in 1992, disillusioned by the rise of nationalism in his city of birth Belgrade, drew images from a life between two cities on more than 1.800 match boxes. The drawings reveal everyday impressions, designs for buildings, political thoughts about the war in Yugoslavia, about life in exile, about the universal character of city life. It is for the first time in more than fifteen years that the diary is on display in Amsterdam.

The students search in their presentations for ways to contextualize and actualize Bobić’s diary. Their starting point is the notion of the ‘border intellectual’ (Edward Said), or: how an architect, urbanist, thinker and cosmopolitan citizen changed the face of both his old and new surroundings.

Castrum Peregrini

Herengracht 401, entrance Beulingstraat.