Popular Culture and Social Injustice: A Blessing or a Curse?

Date: 30/11/2019

Time: 14-16 uur (inloop vanaf 13 uur)

Location: Herengracht 401, 1017 BP Amsterdam

Voor de derde editie van het symposium Arts as Resistance organiseert H401 samen met Humanity in Action Nederland het evenement Popular Culture and Social Injustice: A Blessing or a Curse?

Wat is anno 2019 kenmerkend voor de hedendaagse popcultuur? Moeten artiesten met een groot platform zich uitlaten over sociaal – maatschappelijke onderwerpen? En als zij het niet doen, zijn ze dan “gecanceld”. Welke rol speelt social media activisme in deze wisselwerking? Hoe zorgt populaire cultuur  voor verbinding om zo polarisatie tussen groepen in de samenleving tegen te gaan?

Tijdens deze editie gaan cultuur experts samen met het publiek in dialoog over de wisselwerking tussen populaire cultuur en sociaal – maatschappelijke onderwerpen.

 

Datum: zaterdag 30 november 2019

Locatie: Herengracht 401, 1017 BP Amsterdam

Tijd: Inloop vanaf 13:00 uur, en het programma is van 14:00 – 16:00 uur

Toegang: €5-, (betalen voor aanvang van het event)

In verband met een beperkt aantal plaatsen raden wij je aan om je van te voren aan te melden via productie@h401.org.

 

 

Popular Culture and Social Injustice: A Blessing or a Curse?

For the third and last edition of the symposium Arts as Resistance Humanity in Action the Netherlands organizes together H401 the event Popular Culture and Social Injustice: A Blessing or a Curse?

What is the characteristic of contemporary pop culture in 2019? Do artists with a large platform have to express themselves on social and societal issues? And if they don’t, are they “canceled”? What role does social media activism play in this interaction? How does popular culture create a connection in order to counteract polarisation between groups in society?

During this edition, culture experts will engage in a dialogue with the public about the interaction between popular culture and social and societal issues.

 

Date: Saturday 30 November 2019

Location: Herengracht 401, 1017 BP Amsterdam

Time:  Doors open at 13:00 hour, and the event is from 14:00 – 16:00 hours

Admission: €5,-

 

You can register until Friday, November 29, 2019, with an e-mail to productie@h401.org .

 

 

Arts as Resistance serie

Het driedelige symposium serie, ‘Art as Resistance’ is een samenwerking tussen H401 en Humanity in Action Nederland. Met ‘Art as Resistance’ verkennen wij de noodzaak voor een verandering in de manier waarop culturele instellingen in Nederland verhalen in beeld brengen. We zijn kritisch en onderzoeken het belang om deze verhalen te koppelen aan onze nationale geschiedenis.

 

Arts as Resistance series

The three-part symposium series, ‘Art as Resistance’, is a collaboration between H401, and Humanity in Action Netherlands. With ‘Art as Resistance’ we explore the need for a change in the way cultural institutions in the Netherlands portray stories. We are critical and examine the importance of linking these stories to our national history.