Mannelijkheid. Kwetsbaarheid. Maaike Meijer en Glenn Helberg in gesprek

Date: 17/02/2021

Time: 17.00 - 18.30

Location: online

“Mannelijkheid en kwetsbaarheid: die twee begrippen lijken elkaar uit te sluiten. Mannelijkheid wordt nog steeds eerder geassocieerd met onkwetsbaarheid, kracht, besluitvaardigheid, controle en macht. Dat is een probleem. Alle mensen zijn immers kwetsbaar, en dat geldt niet alleen voor heel jonge en heel oude mensen. Het leven zelf is kwetsbaar alleen al omdat het eindig is. Maar in het gangbare beeld van mannelijkheid is kwetsbaarheid een stoorzender.”

foto: Gemma Rameckers

Maaike Meijer (Eindhoven 1949) is emeritus hoogleraar genderstudies van de Universiteit van Maastricht, schrijver, onderzoeker en spreker. Naast tal van boeken schreef Meijer ook biografieën van M. Vasalis (2011) en F. Harmsen van Beek (2018). Haar dissertatie ‘De lust tot lezen’ oogstte veel discussie en succes en zette het genderperspectief binnen de Neerlandistiek op de kaart. De deskundigheid van Meijer ligt bij gender, neerlandistiek, poëzie en lied, feminisme en cultuurgeschiedenis. Momenteel werkt zij aan een boek over mannelijkheid in hedendaagse literatuur en film, te verschijnen bij De Bezige Bij met als werktitel ‘Radeloze helden.’ Maaike Meijer droeg bij aan de publicatie SHAME! And Masculinity met haar tekst De illusies van de mannelijke erfopvolging (De Groene Amsterdammer, mei 2020) in vertaling: Father Shame in search of post-patriarchal authority.

Glenn Helberg, fotograaf: E.Renaud

Glenn Helberg (Willemstad, 1955) is een Curaçaos-Nederlands psychiater en activist.
Helberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en was vervolgens werkzaam als huisarts op Curaçao. Hij specialiseerde zich in de psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (kinder- en jeugdpsychiatrie). 
Ook was Helberg voorzitter van de Antilliaanse belangenorganisatie Ocan, lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en voorzitter van de Denktank Sociale Cohesie in Zeeburg (Amsterdam). In 2013 ontving hij de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn inzet voor de maatschappelijke positie van Antillianen en Arubanen in Nederland en de rest van het Koninkrijk der Nederlanden.
Momenteel werkt Helberg aan een nieuw boek over relationaliteit waarbij zijdelings ook de onderwerpen mannelijkheid en schaamte aan bod komen.