PERSBERICHT: Herengracht 401 laat Castrum Peregrini achter zich

De nieuwe naam doet recht aan de huidige activiteiten en de nieuwe betekenis die het pand aan de Herengracht 401 inmiddels hebben gekregen: een plek waar kunst, onderzoek en dialoog samenkomen.

De laatste twee jaar werd de stichting geconfronteerd met misbruik uit het verleden van de kring rondom Wolfgang Frommel (1902-1986). Het bestuur heeft in die periode verschillende initiatieven genomen om het verleden te ontrafelen waaronder een opdracht aan een onafhankelijke commissie die op 6 mei jl. haar rapport en aanbevelingen publiceerde. Het maakte duidelijk dat er destijds seksueel- en machtsmisbruik is gemaakt door Frommel en de zijnen. Als bestuur hebben wij dit erkend en hebben voor de slachtoffers, mede op advies van de onderzoekscommissie, op 22 mei jl een hulptraject aangeboden in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Het bestuur heeft ook andere aanbevelingen van de commissie uitgevoerd. Zo vond de commissie dat de naam Castrum Peregrini te veel naar het verleden verwijst. De directie heeft daarom de statuten aangepast en een naamswijziging doorgevoerd:

  • De Erfgoedstichting heet vanaf juni 2019 het Huis van Gisèle, conform de aanbeveling van de commissie, die ook een eervol herstel van Gisèle d’Ailly op haar plaats vindt.
  • De Activiteitenstichting heet vanaf 1 september 2019 Stichting Herengracht 401, kortweg: H401.

De breuk met Frommel en zijn kring is en blijft definitief. Het bestuur van de stichting gaat erfgoed- en herinneringsdeskundigen betrekken bij het ontdoen van- en de omgang met de materiële- en immateriële sporen van Frommel in de Herengracht 401.  


Stichting H401
De stichting H401 zal haar in het oog springende methode voor cultuurprogrammering die ze in 2008 is begonnen verder ontwikkelen. In samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en denkers wordt de menselijke natuur onderzocht: naast academisch en politiek ook artistiek, performatief en participatief onderzoek waarbij residenties, tentoonstellingen, evenementen, denktanks en publicaties hand in hand gaan. Het pand Herengracht 401 krijgt hiermee een nieuwe betekenis waarin het verleden, heden en toekomst op een kritische manier met elkaar in verbinding blijven. Het huis als plek voor vrije geesten en het concept van gastvrijheid blijven onze motivatie.

Tot voor kort werd de Herengracht 401 geassocieerd met een heroïsch verleden, waarbij het Kwade van buitenaf kwam. Gezien de recente opheldering over het misbruik dat in het verleden plaatsvond, blijkt het Goede en het Kwade de beide zijden van dezelfde medaille te zijn geweest. De stichting wil de weerslag dat dit universeel menselijke aspect heeft op huidige culturele,  politieke en maatschappelijke realiteiten verder onderzoeken. Dit nieuwe onderzoeksterrein is relevant voor het tijdsgewricht waarin we leven, waarin zwart/wit denken en polarisatie de boventoon voeren.

De nieuwe naam doet recht aan de huidige activiteiten en de nieuwe betekenis die de gebouwen aan de Herengracht inmiddels hebben gekregen: een plek waar kunst, onderzoek en dialoog samenkomen om de condition humaine te duiden. Daarbij staat de vraag centraal hoe we als maatschappij, organisaties en individuen met het heden en de toekomst willen omgaan.

                                                                          

Voor vragen:

Frans Damman
f.damman@h401.org
Stichting H401
www.h401.org