Een nieuwe naam en een nieuw logo

– scroll down for English –

Een nieuwe naam en een nieuw logo

Na meer dan 75 jaren onder verschillende omstandigheden en verschillende betekenissen te hebben gefungeerd is het aan de orde om de oude naam Castrum Peregrini af te leggen. De nieuwe naam doet recht aan de huidige activiteiten en de nieuwe betekenis die de gebouwen aan de Herengracht inmiddels hebben gekregen: een plek waar onderzoek, kunst en dialoog samenkomen om het fenomeen ‘menszijn’ te duiden. Lees hier meer. De breuk met een problematisch verleden, die reeds in het vorige decennium plaatsvond, wordt nu ook in de communicatie duidelijk gemaakt.

De locatie van de gebouwen van de stichting zelf geeft de naam: Stichting Herengracht 401, of afgekort, H401.

Het logo en de nieuwe huisstijl zijn ontworpen door Herman van Bostelen.

 

A new name and a new logo

After being used for more than 75 years – under various circumstances and with divers meanings – it is time to discard the old name Castrum Peregrini. The new name does justice to its current activities and the new purpose which the buildings at Herengracht meanwhile have acquired: a place where research, art and dialogue come together to shed light on the phenomenon of ‘humanity’. Read more here. The break with a difficult past, which has already happened in the last decennium, will now also be made clear in the communication.

De location of the buildings itself gives the name: Stichting Herengracht 401, or in short: H401.

The logo and the new house style are designed by Herman van Bostelen.