Claartje Wesselink – NL kunstenaars en Kultuurkamer

lezing

Claartje Wesselink: Claartje W

Kunst, oorlog en

herinnering

Nederlandse beeldend kunstenaars

en de Tweede Wereldoorlog

3 maart 2016, 20 uur

De Duitse bezetting van Nederland had voor het kunstenaarsberoep drastische gevolgen – meer dan voor veel andere beroepen. Kunstenaars moesten zich inschrijven bij de Kultuurkamer en een ariërverklaring tekenen. Hun werk moest in dienst staan van de nationaalsocialistische maatschappij. In deze lezing vertelt Claartje Wesselink over de keuzes waar beeldend kunstenaars voor kwamen te staan tijdens de bezetting, en hun reacties daarop. Ook gaat ze in op de kunstwereld na de bevrijding. Welke rol speelde de herinnering aan ‘goed’ en ‘fout’ in een tijd waarin Nederland ook op artistiek gebied naar nieuwe wegen zocht?

Claartje Wesselink studeerde Engels en filosofie in Amsterdam en Berlijn. Ze promoveerde in 2014 op het proefschrift Kunstenaars van de Kultuurkamer. Geschiedenis en herinnering. Ze is docent Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar kunst en kunstenaars in en rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland. RSVP productie@castrumperegrini.nl

KULTUURKAMER_VP_CWLees hier alvast een bespreking van Claartje Wesselinks boek door Lars Ebert in Onderzoek Uitgelicht.